iranphe.irپرسشنامه مدیریت ورزشی

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب
1 پرسشنامه طرح واره یانگ
2 پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن
3 پرسشنامه اثربخشی سازمان
4 مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی بار آن
5 دانلود رایگان پرسشنامه عدالت سازمانی
6 پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع
7 پرسشنامه فرسودگی شغلی
8 پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ
9 آموزش ساخت پرسشنامه
10 پرسشنامه مدل ورزش همگانی در ایران

صفحه 1 از 2

مطالب تصادفی از سایت

در خبرنامه ما عضو شوید

دکتر حمید قاسمی

iranphe for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with iranphe.ir.