iranphe.irاندازه گیری زمان و سرعت حرکات

میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

زمان واکنش (RT):

زمان واکنش به مدت زمان ارائه ناگهانی و غیرمنتظره یک محرک تا شروع پاسخ گفته می شود. متخصصان اظهار می دارند که RT احتمالا زمان صرف شده برای رخدادهای ذهنی، نظیر پردازش محرک، تصمیم گیری و برنامه ریزی حرکت را اندازه گیری می کند.

در بررسی زمان واکنش و اهمیت آن در مهارت های حرکتی متخصصان از سه شیوه مختلف انجام حرکات استفاده می کنند که شامل زمان واکنش ساده، زمان واکنش افتراقی، زمان واکنش انتخابی بوده که از طریق این شیوه ها اندازه گیری زمان واکنش در محیط های ورزشی امکان پذیر می شود.

در مطالعه منحنی فرضی الکتریسیته نگاری  یا همان EMG یک عضله درگیر(فعال) در حرکت نشان داده شده است که در طول بخش زیادی از زمان RT، منحنی EMG آرام بوده و نمایانگر این است که فرمان حرکت هنوز به عضله مربوط نرسیده است. پس از آن در اواخر زمان EMG ، عضله فعال شده ولی به مدت ۴۰ تا ۸۰ هزارم ثانیه هیچ حرکتی اتفاق نمی افتد. فاصله زمانی بین علامت و اولین تغییر در EMG ، زمان پیش حرکتی نامیده می شود و به نظر می رسد که به فرایندهای درگیر در تولید پاسخ مثل ادراک و تصمیم گیری دلالت دارد. فاصله بین اولین تغییر در EMG تا حرکت آشکار را زمان حرکتی نامیده اند و نشانگر فرایندهای مربوط به دستگاه عضلانی است.

اندازه گیری زمان واکنش به دو دلیل در تحقیقات مربو ط به مهارتها بسیار رایج است؛ اول این که سنجش های RT جزئی از تکالیف دنیای واقعی هستند. دلیل دوم و مهم تر این است که احتمالا زمان صرف شده برای رخدادهای درونی حرکت نظیر پردازش اطلاعات می باشد.

زمان حرکت(MT):

زمان حرکت معمولا به فاصله زمانی بین شروع حرکت تا پایان حرکت تعریف شده است. این زمان می تواند از چند هزارم ثانیه در مهارتهای بسیار سریع تا چتدین هفته در حرکاتی مثل پیاده روی بین دو شهر را به خود اختصاص می دهد. زمان حرکت در بسیاری از تحقیقات درباره مهارت ها به عنوان نتیجه اعتبار بیرونی کل حرکت در محیط واقعی تفسیر می شود.

مجموعه RT و MT را زمان پاسخ گویند.

منبع: تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

در خبرنامه ما عضو شوید

دکتر حمید قاسمی

iranphe for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with iranphe.ir.