iranphe.irحمایت 321 نفر از اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه ها از رویکرد اخیر وزارت ورزش و جوانان در شفاف سازی قراردادهای فوتبال

 

حمایت 321 نفر از اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه ها از رویکرد اخیر وزارت ورزش و جوانان در شفاف سازی قراردادهای فوتبال

بدین وسیله ما اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه­های کشور (امضاء کنندگان بیانیه ذیل) از اقدام اخیر وزارت ورزش و جوانان در شفاف سازی قراردادهای فوتبال و تأکید بر عدم ارتزاق ورزش حرفه ای از بودجه کل کشور به استناد "تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه" و همچنین حمایت 153 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر تأکید این موضوع؛ تقدیر و امتنان خود را اعلام می داریم و از اصحاب محترم رسانه های جمعی انتظار داریم در انعکاس مطلوب این حرکت ارزشمند وزارت ورزش و جوانان همراهی و همکاری شایسته را مبذول نمایند.

لازم به ذکر است که حدود 90 درصد از لیست ذیل، اساتید رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشند.

1- دکتر مهدی نمازی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی

2- دکتر سید امیر احمد مظفری

دانشگاه آزاد اسلامی

3- دکتر بتول مشرف جوادی

دانشگاه خوارزمی

4- دکتر سید کاظم واعظ موسوی

دانشگاه امام حسین (ع)

5- دکتر مهرزاد حمیدی

دانشگاه تهران

6- دکتر ابوالفضل فراهانی

دانشگاه پیام نور

7- دکتر حسین آقایی نیا

دانشگاه تهران

8- دکتر حسن اسدی

دانشگاه تهران

9- دکتر رضا رجبی

دانشگاه تهران

10- دکتر الهه عرب عامری

دانشگاه تهران

11- دکتر محمود شیخ

دانشگاه تهران

12- دکتر عیدی علیجانی

دانشگاه آزاد اسلامی

13- دکتر محمدعلی قره

دانشگاه پیام نور

14- دکتر محمدرضا دهخدا

دانشگاه خوارزمی

15- دکتر مجتبی امیری

دانشگاه تهران

16- دکتر بهرام یوسفی

دانشگاه رازی کرمانشاه

17- دکتر ولی ا... دبیدی روشن

دانشگاه مازندران

18- دکتر حبیب هنری

دانشگاه علامه طباطبایی

19- دکتر مسعود معینی

دانشگاه آزاد اسلامی

20- دکتر غلامعلی کارگر

دانشگاه علامه طباطبایی

21- دکتر محمد سلطان حسینی

دانشگاه اصفهان

22- دکتر حجت ا... دارابی

دانشگاه هنر

23- دکتر سعید صادقی بروجردی

دانشگاه کردستان

24- دکتر علی اکبرنژاد

دانشگاه تهران

25- دکتر مهدی طالب پور

دانشگاه فردوسی مشهد

26- دکتر محمد کشتی دار

دانشگاه بیرجند

27- دکتر رحمان سوری

دانشگاه تهران

28- دکتر شهرزاد طهماسبی بروجنی

دانشگاه تهران

29- دکتر مهدی شهبازی

دانشگاه تهران

30- دکتر فؤاد صیدی

دانشگاه تهران

31- دکتر هومن مینونژاد

دانشگاه تهران

32- دکتر حسن غرایاق زندی

دانشگاه تهران

33- دکتر قدرت اله باقری

دانشگاه تهران (پردیس قم)

34- دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی

دانشگاه تهران

35- دکتر داود حومنیان

دانشگاه تهران

36- دکتر اسفندیار خسروی زاده

دانشگاه اراک

37- دکتر جمال فاضل

دانشگاه تهران

38- دکتر ارسلان دمیرچی

دانشگاه گیلان

39- دکتر بهمن میرزایی

دانشگاه گیلان

40- دکتر عمران محمدی

دانشگاه علم و صنعت

41- دکتر علیرضا فارسی

دانشگاه شهید بهشتی

42- محمد پورکیانی

دانشگاه شهید بهشتی

43- دکتر علیرضا بهرامی

دانشگاه اراک

44- دکتر شهرام آهنجان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

45- دکتر نادر رهنما

دانشگاه اصفهان

46- دکتر احمد طبائیان

دانشگاه اصفهان

47- دکتر وحید ذوالاکتاف

دانشگاه اصفهان

48- دکتر مهدی کارگرفرد

دانشگاه اصفهان

49- دکتر مجید چهارده چریک

دانشگاه شیراز

50- دکتر بهروز برجسته محبی

دانشگاه علم و صنعت

51- دکتر غلامعلی قاسمی

دانشگاه اصفهان

52- دکتر نسرین پارسایی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

53- سید رضا عطارزاده حسینی

دانشگاه فردوسی مشهد

54- دکتر امیر رشیدلمیر

دانشگاه فردوسی مشهد

55- دکتر مهرداد عنبریان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

56- دکتر سعید نیکوخصلت

دانشگاه تبریز

57- دکتر اکبر معرفتی

دانشگاه فردوسی مشهد

58- دکتر نوشین اصفهانی

دانشگاه الزهراء

59- دکتر مهوش نوربخش

دانشگاه آزاد اسلامی

60- دکتر مهرداد محرم زاده

دانشگاه ارومیه

61- دکتر غلامرضا محمدی

دانشگاه فردوسی مشهد

62- دکتر امین رشید لمیر

دانشگاه نیشابور

63- دکتر سیده عذرا میرکاظمی

دانشگاه بیرجند

64- دکتر زهرا عبدالشاهی

دانشگاه الزهراء

65- دکتر محمدعلی سمواتی شریف

دانشگاه بوعلی سینا همدان

66- دکتر مسعود نیکبخت

شهید چمران اهواز

67- جعفر نادری فرد

دانشگاه بوعلی سینا همدان

68- دکتر سیروس احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی

69- دکتر منصور صاحب الزمانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

70- دکتر حمید معرفتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

71- دکتر کوروش قهرمان تبریزی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

72- دکتر تهمورث نورایی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

73- دکتر اسکندر رحیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

74- غلامرضا خاکساری

دانشگاه آزاد اسلامی

75- دکتر لقمان کشاورز

دانشگاه پیام نور

76- دکتر محمدرضا اسد

دانشگاه پیام نور

77- دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

دانشگاه پیام نور

78- دکتر رضا شجیع

دانشگاه پیام نور

79- دکتر حسن بحرالعلوم

دانشگاه صنعتی شاهرود

80- دکتر مقصود پیری

دانشگاه آزاد اسلامی

81- دکتر رضا اندام

دانشگاه صنعتی شاهرود

82- دکتر محسن شیرعلی

دانشگاه آزاد اسلامی

83- دکتر سعید صانعی

دانشگاه امام حسین (ع)

84- زهره میرسپاسی

دانشگاه فرهنگیان

85- دکتر وحید تأدیبی

دانشگاه رازی کرمانشاه

86- دکتر مرتضی دوستی

دانشگاه مازندران

87- دکتر ناهید طالبی

دانشگاه شاهد

88- دکتر علی اشرف خزایی

دانشگاه رازی کرمانشاه

89- دکتر مرجان صفاری

دانشگاه خوارزمی

90- دکتر شادمهر میردار

دانشگاه مازندران

91- دکتر سمیه صفری

دانشگاه شهرکرد

92- دکتر علیرضا امیدی

دانشگاه شهرکرد

93- دکتر ضیاء فلاح محمدی

دانشگاه مازندران

94- دکتر محسن ابراهیمی مقدم

دانشگاه شهید بهشتی

95- محمدرضا نیک نژاد

دانشگاه مازندران

96- دکتر امیرعباس منظمی

دانشگاه رازی کرمانشاه

97- دکتر محمدرضا باقریان

دانشگاه بجنورد

98- دکتر احمد نژادسجادی

دانشگاه ولیعصر (عج)

99- دکتر مهران ترکی

دانشگاه رازی کرمانشاه

100- دکتر کیوان شعبانی مقدم

دانشگاه رازی کرمانشاه

101- زهره حسنی

دانشگاه رازی کرمانشاه

102- دکتر مریم وطن دوست

دانشگاه خوارزمی

103- دکتر احسان زارعیان

دانشگاه علامه طباطبایی

104- دکتر محمدرضا پوررنجبر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

105- دکتر اسماعیل نصیری

دانشگاه شاهد

106- دکتر مجید وصالی

دانشگاه شاهد

107- دکتر حمیدرضا تقی راد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

108- دکتر نصرا... گران پایه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

109- دکتر محسن ثالثی

دانشگاه شیراز

110- دکتر فرهاد دریانوش

دانشگاه شیراز

111- دکتر محمدرضا یافتیان

دانشگاه زنجان

112- علی اصغر فلاحی

دانشگاه شیراز

113- دکتر رسول محرمی

دانشگاه زنجان

114- دکتر مرتضی واحدپور

دانشگاه زنجان

115- دکتر حسن قره خانی

دانشگاه زنجان

116- دکتر ابراهیم فولادوند

دانشگاه زنجان

117- دکتر رامین محمدخانی

دانشگاه زنجان

118- دکتر جبار سیف پناهی

دانشگاه زنجان

119- دکتر سجاد ازگلی

دانشگاه تربیت مدرس

120- دکتر سید محمد حجتی

دانشگاه تربیت مدرس

121- دکتر حسین رجبی

دانشگاه تربیت مدرس

122- دکتر اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد

دانشگاه تربیت مدرس

123- دکتر محمد ابوالحسنی

دانشگاه اراک

124- دکتر محمد تقی خانی

دانشگاه تربیت مدرس

125- دکتر میترا نوری

دانشگاه اراک

126- دکتر خلیل فقیهی

دانشگاه اراک

127- دکتر امین رحیمی

دانشگاه اراک

128- دکتر نصرا... ایران پناه

دانشگاه اصفهان

129- دکتر رضا صادقی

دانشگاه اصفهان

130- دکتر حمیدرضا معماریان

دانشگاه اصفهان

131- دکتر سعید جلالی اسدآبادی

دانشگاه اصفهان

132- دکتر محمدحسین ملامت ساز

دانشگاه اصفهان

133- دکتر رضا سبحانی

دانشگاه اصفهان

134- دکتر رسول مظاهری

دانشگاه اصفهان

135- دکتر سید جمال مشتاقیان

دانشگاه اصفهان

136- دکتر پیام عباسی

دانشگاه اصفهان

137- دکتر رضا مهدوی نژاد

دانشگاه اصفهان

138- دکتر علی لطفی

دانشگاه صنعتی اصفهان

139- دکتر جلال کریمی

دانشگاه گلستان

140- دکتر جلیل مهرزاد

دانشگاه فردوسی مشهد

141- دکتر مجید صادقی

دانشگاه اصفهان

142- دکتر مهدی سهرابی

دانشگاه فردوسی مشهد

143- دکتر علی یاور عزیزپور

دانشگاه لرستان

144- دکتر منصور سیاح

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

145- دکتر محمدکریم خداپناهی

دانشگاه شهید بهشتی

146- دکتر محمدرضا برومند

دانشگاه شهید بهشتی

147- دکتر محمدرضا حامدی نیا

دانشگاه حکیم سبزواری

148- دکتر سید علیرضا حسینی کاخک

دانشگاه حکیم سبزواری

149- علی بنسبردی

دانشگاه حکیم سبزواری

150- دکتر رسول زیدآبادی

دانشگاه حکیم سبزواری

151- عین ا... نادری

دانشگاه بوعلی سینا همدان

152- سیده رویا سقایی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

153- دکتر یوسف آرام

دانشگاه بوعلی سینا همدان

154- معصومه مجیدی پرست

دانشگاه بوعلی همدان

155- دکتر عامر خیری

دانشگاه ایلام

156- دکتر شمس الدین رضایی

دانشگاه ایلام

157- دکتر غلامرضا جلیلیان

دانشگاه تبریز

158- دکتر فاطمه عبدوی

دانشگاه تبریز

159- دکتر محمد مهدی یعقوبی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

160- دکتر محمدتقی اقدسی

دانشگاه تبریز

161- دکتر مهدی ضرغامی

شهید چمران اهواز

162- سید حسین مرعشیان

شهید چمران اهواز

163- دکتر جمشید باقرزاده

دانشگاه ارومیه

164- دکتر آرش ثباتیان

دانشگاه ارومیه

165- دکتر روح ا... قاسمی

دانشگاه بابلسر

166- دکتر بهزاد عبداللهی

دانشگاه بابلسر

167- دکتر جواد یزدانی

دانشگاه کاشان

168- دکتر بهزاد ساکی

دانشگاه کاشان

169- دکتر داریوش امینی

دانشگاه فرهنگیان

170-دکتر شهرام یزدانی

دانشگاه دریانوردی چابهار

171- دکتر معصومه حسینی

دانشگاه پیام نور

172- دکتر آذر آقایاری

دانشگاه پیام نور

173- دکتر مرتضی رضایی صوفی

دانشگاه پیام نور

174- دکتر فرناز ترابی

دانشگاه پیام نور

175- دکتر حسین یزدانی

دانشگاه پیام نور

176- دکتر لیلا قربانی قهفرخی

دانشگاه پیام نور

177- نصرت ا... عابدینی

دانشگاه پیام نور

178- دکتر محمدعلی کریمی

دانشگاه پیام نور

179- دکتر محمدعلی سرلک

دانشگاه پیام نور

180- دکتر محمد سیاوشی

دانشگاه پیام نور

181- دکتر فاطمه محدث

دانشگاه فنی و حرفه ای

182- دکتر فرشته شهیدی

دانشگاه شهید رجایی

183- حمید سیفی

دانشگاه علم و صنعت

184- مجید نوروزی

دانشگاه علم و صنعت

185- علی ترابی

دانشگاه علم و صنعت

186- دکتر محمد فرخی

دانشگاه علم و صنعت

187- فرشته احدیانی

دانشگاه فنی و حرفه ای

188- دکتر حمیدرضا صادقی پور

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

189- دکتر محسن غفرانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

190- دکتر مهدی مقرنسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

191- دکتر مرتضی نیکوفر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

192- دکتر مرتضی نیکوفر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

193- دکتر رحیمه مهدی زاده

دانشگاه صنعتی شاهرود

194- دکتر سید رضا حسینی نیا

دانشگاه صنعتی شاهرود

195- دکتر روح ا... حق شناس

دانشگاه سمنان

196- دکتر حسن اکبری

دانشگاه سمنان

197- دکتر احمد نیکروان

دانشگاه سمنان

198- دکتر علی سالیانی

دانشگاه سمنان

199- دکتر اکبر اعظمیان جزی

دانشگاه شهرکرد

200- دکتر علی شفیع زاده

دانشگاه شهرکرد

201- اعظم رئیسی

دانشگاه شهرکرد

202- دکتر عبدالعلی کرمشاهی

دانشگاه ایلام

203- دکتر محمدحسین قربانی

پژوهشگاه تربیت بدنی

204- دکتر علی کاشی

پژوهشگاه تربیت بدنی

205- دکتر نازنین راسخ

پژوهشگاه تربیت بدنی

206- فریبا محمدی

پژوهشگاه تربیت بدنی

207- حسین زارعیان

پژوهشگاه تربیت بدنی

208- مهدی رسولی

پژوهشگاه تربیت بدنی

209- دکتر موسی محمدپور فرد

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

210- دکتر شهرام حسین زاده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

211- دکتر کاظم جمشیدی قلعه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

212- دکتر محمدرضا بنایی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

213- دکتر حسین سلطانی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

214- دکتر محسن شیرمحمدزاده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

215- محمد فلاح

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

216- لیلا حسنی اسکوئی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

217- دکتر حمیدرضا فلاح یخدانی

دانشگاه یزد

218- لیلی خاوری

دانشگاه یزد

219- دکتر محمد مالکی

دانشگاه کردستان

220- دکتر سعید قائینی

دانشگاه کردستان

221- فاطمه اسلامی

دانشگاه گلستان

222- دکتر شهرام علم

دانشگاه آزاد اسلامی

223- دکتر شاهین ریاحی ملایری

دانشگاه آزاد اسلامی

224- دکتر حسین عابد نطنزی

دانشگاه آزاد اسلامی

225- دکتر زهرا ذی دشتی

دانشگاه آزاد اسلامی

226- دکتر محمد حامی

دانشگاه آزاد اسلامی

227- دکتر غلامرضا شریفی

دانشگاه آزاد اسلامی

228- دکتر حسن فرهادی

دانشگاه آزاد اسلامی

229- دکتر فتاح مرادی

دانشگاه آزاد اسلامی

230- دکتر یاسر کاظم زاده

دانشگاه آزاد اسلامی

231- دکتر سید کاظم موسوی ساداتی

دانشگاه آزاد اسلامی

232- دکتر شفق ایزدپناه

دانشگاه آزاد اسلامی

233- دکتر حسن معصومی

دانشگاه آزاد اسلامی

234- دکتر مرتضی نقیبی

دانشگاه آزاد اسلامی

235- دکتر مجید سلیمانی

دانشگاه آزاد اسلامی

236- دکتر وحید شجاعی

دانشگاه آزاد اسلامی

237- دکتر محسن باقریان

دانشگاه آزاد اسلامی

238- دکتر محمدحسن طباطبایی

دانشگاه آزاد اسلامی

239- یونس قربانی

دانشگاه آزاد اسلامی

240- دکتر پژمان احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی

241- احسان امیرحسینی

دانشگاه آزاد اسلامی

242- دکتر جواد افشاری

دانشگاه آزاد اسلامی

243- شیما مجتهدی

دانشگاه تهران

244- سپیده لطیفی

دانشگاه تهران

245- حمیدرضا سام زاده

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

246- حمیده منتظری طالقانی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

247- امین دهقان قهفرخی

دانشگاه تهران

248- ابراهیم فروزنده

دانشگاه ارومیه

249- مرتضی مطهری

دانشگاه علامه طباطبایی

250- محسن کوثری پور

دانشگاه علامه طباطبایی

251- رحمان همت پور

دانشگاه فرهنگیان یاسوج

252- آرزو احمدپور

دانشگاه کردستان

253- گشتاسب آذرپیرا

دانشگاه یاسوج

254- اباذر شیرازی

دانشگاه مازندران

255- آزیتا شهپر

دانشگاه کاشان

256- محسن بهنام

دانشگاه ارومیه

257- بهزاد بازگیر

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)

258- داود رضایی نیا

دانشگاه غیرانتفاعی سبحان

259- سجاد سروش

دانشگاه مازندران

260- مجتبی رجبی

دانشگاه زابل

261- مسعود خرسندی

دانشگاه هرمزگان

262- سید یوسف رحیمی

علمی- کاربردی

263- پروانه خلوصی

دانشگاه فنی و حرفه ای

264- مهدی مرادی

دانشگاه فنی و حرفه ای

265- مهدی دستگردی

دانشگاه فنی و حرفه ای

266- امید صالحیان

دانشگاه فنی و حرفه ای

267- داریوش معرفت

دانشگاه مراغه

268- اکبر فریدفتحی

دانشگاه مراغه

269- حمزه دانشمندی

دانشگاه پیام نور

270- نصرا... محمدی

دانشگاه پیام نور

271- سیروس نظری

دانشگاه پیام نور

272- اسد الوندی زاده

دانشگاه پیام نور

273- وحید اصغری

دانشگاه پیام نور

274- صادق علیزاده

دانشگاه پیام نور

275- حمید دامنباغ

دانشگاه پیام نور

276- ایمان گلستانی نیا

دانشگاه پیام نور

277- عالیه موسوی

دانشگاه پیام نور

278- سمیرا پورزندی

دانشگاه پیام نور

279- محمدحسین ناطقیان

دانشگاه پیام نور

280- اردشیر براتی

دانشگاه پیام نور

281- امیر اشراقی

دانشگاه پیام نور

282- علیرضا احمدی

دانشگاه پیام نور

283- حسین دربانی

دانشگاه پیام نور

284- میثم رحیمی زاده

دانشگاه پیام نور

285- مهدی شریعتی فیض آبادی

دانشگاه آزاد اسلامی

286- سارا سراج

دانشگاه پیام نور

287- محمد کارگر

دانشگاه آزاد اسلامی

288- خاطره جماعت

دانشگاه آزاد اسلامی

289- حسام اشراقی

دانشگاه آزاد اسلامی

290- شقایق مدبری

دانشگاه آزاد اسلامی

291- باقر مرسل

دانشگاه آزاد اسلامی

292- مجتبی ایزدی

دانشگاه آزاد اسلامی

293- ارسلان جولکی

دانشگاه آزاد اسلامی

294- رزگار محمدی

دانشگاه آزاد اسلامی

295- جمشید همتی

دانشگاه آزاد اسلامی

296- محبت صالحی

دانشگاه آزاد اسلامی

297- یاور نجات پور

دانشگاه آزاد اسلامی

298- امیر ندری

دانشگاه آزاد اسلامی

299- محراب رمضانی

دانشگاه آزاد اسلامی

300- امیر کریمی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی

301- فاطمه محمدیان

دانشگاه آزاد اسلامی

302- علی ربیع نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی

303- مهدی باقری

دانشگاه آزاد سلامی

304- رضا قربانی

دانشگاه آزاد اسلامی

305- اکبر حیدری

دانشگاه آزاد اسلامی

306- مجتبی عرب تاش

دانشگاه آزاد اسلامی

307- زهرا کیوانی

دانشگاه آزاد اسلامی

308- عبادا... مومنی

دانشگاه آزاد اسلامی

309- علی خواجه لندی

دانشگاه آزاد اسلامی

310- صلاح الدین نقشبندی

دانشگاه آزاد اسلامی

311- ژاله بهرامیان

دانشگاه آزاد اسلامی

312- مصطفی افشاری

دانشگاه آزاد اسلامی

313- حمیده حسامی

دانشگاه آزاد اسلامی

314- بهمن طیبی

دانشگاه آزاد اسلامی

315- ساجد حسن پور

دانشگاه آزاد اسلامی

316- مریم اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

317- آزاده زنجانی

دانشگاه آزاد اسلامی

318- مصطفی محمد زاده

دانشگاه آزاد اسلامی

319- ابراهیم زرین کلام

دانشگاه آزاد اسلامی

320- زهرا رضایی

دانشگاه آزاد اسلامی

321- حیدر حسینی

دانشگاه پیام نور

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

در خبرنامه ما عضو شوید

دکتر حمید قاسمی

iranphe for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with iranphe.ir.