iranphe.irتاريخچه بسكتبال

میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

تاريخچه بسكتبال

ورزش بسكتبال در سال 1981 ميلادي توسط آموزگاري به نام دكتر جميزناسميت ابداع و در استاديوم اسپرينگ فيلد ماساچوست به نمايش در آمد. در آن زمان به جاي حلقه هاي گل از سبدهاي مخصوص كه به شكل زنبيل بودند استفاده مي شد كه توپ پس از گل شدن در درون آنها قرار مي گرفت كه پس از هر بار گل شدن توپ را به وسيله نردبان از درون سبد بيرون مي آوردند و به وسيله بين طرفين در جريان بازي قرار مي دادند. هدف اصلي از ابداع چنين ورزشي ايجاد فعاليت در محيط سر بسته اي در فصل زمستان بود تا ورزشكاران بتوانند در اين فصل نيز فعاليت داشته و با ورزش فرم بدني و وضعيت جسماني خود را در حد مطلوب حفظ نمايند. به همين جهت تعداد بازيكنان نامحدود بود و هر دفعه مي توانستند از هر تعداد دلخواه براي بازي استفاده نمايند كه كم كم قوانيني براي انجام بازي و ساير قسمت ها وضع نمودند به طوري كه تعداد بازيكنان هر طرف 9 نفر تعيين گرديد وسپس به 7 نفر تقليل يافت و بالاخره اين تعداد به 5 نفر تثبيت يافته است. هر بازيكن ميتوانست در موقع وقوع خط به جاي كليه بازيكنان تيم خود پرتاب آزاد را انجام دهد. هر تيم مي توانست از شروع تا پايان بازي توپ را در زمين خود به طور دلخواه نگهداري نمايد. هر دفعه كه توپ گل مي شد بازي يا بين طرفين يا ( جامپ بال ) از وسط زمين ادامه مي يافت. بازيكنان بلند قد مي توانستند در نزديك سبد قرار گيرند و توپ را به آرامي در سبد جاي دهند ( قانون سه ثانيه وجود نداشت ) با اجراي مسابقاتي چند زمينه تحول و پيشرفت بسكتبال را فراهم كردند ليكن بعد از جنگ جهاني اول ( 1918 ) بسكتبال ورزش رقابت آميز و بزرگي نشد. درآن ايام سعي شد توجه رؤساي مدارس و گردانندگان سازمان هاي ورزشي را به تعليم و آموزش بسكتبال جلب نمايند. با اين وجود و اين همه تلاش مداوم و پيگير تعليم بسكتبال براي مربيان حالت جنبي داشت و اساساً فعاليت آنها در ورزش هاي رقابت آميز ديگري مانند فوتبال آمريكائي متمركز بود. چند سالي چنين وضعيتي ادامه داشت بعد از جنگ جهاني اول تدريجاً مربيان بسكتبال وضعيت ثابتي پيدا كردند و فعاليتشان مؤثر واقع شد و اين ورزش شناخته گرديد و به اروپا نيز كشيده شد در سال 1924 اولين مسابقات بين المللي بين تيم هاي بسكتبال فرانسه، ايتاليا، انگلستان و آمريكا در پاريس برگزار گرديد و از سال 1932 فدراسيون آماتوري بسكتبال در ژنو با نمايندگي چند كشور تشكيل شد و در مسابقات المپيك 1936 براي اولين بار 23 كشور در مسابقات رسمي بسكتبال شركت نمودند و آمريكا قهرمان المپيك گرديد . امروز با اينكه ورزش بسكتبال يكي از سريعترين و پرطرفدارترين ورزش هاي جهان مي باشد و بعضي از اصول آن نيز تغيير يافته ولي هنوز اصول اساسي آن مانند زمان دكتر نايسميت كه در سبدهاي هلو انجام ميگرفت به قوه خود باقي است. اين ورزش توسط آقاي فريدون شريف زاده به ايرانيان شناسانده شد و خدمات ارزنده اي براي پيشبرد ورزش بسكتبال انجام داد به طوري كه براي اولين بار ايران در سال 1948 توانست در مسابقات المپيك لندن شركت نمايند

بسكتبال مانند ساير رشته هاي ورزشي تاريخچه خاص خود را دارد و از زمان پيدايش آن تاكنون ، تغييرات قابل ملاحظه اي در قوانين ، مقررات ، شكل بازي و ديگر ابعاد آن بوجود آمده است.
قبل از اختراع رسمي ورزش بسكتبال ، ورزشهايي بوده اند كه شباهت زيادي به بسكتبال داشته اند. در قرن دهم قبل از ميلاد ، نوعي بازي به نام ’’پوك-تا-پوك‘‘ در قبايل اولمك (
Olmecs) مكزيك رواج داشت كه در آن از حلقه و توپي شبيه بازي بسكتبال امروزي استفاده مي شد. ’’پوك-تا-پوك‘‘ بعنوان يك جشن مذهبي شناخته مي شد. توپ بازي ، از برگ و ساقه گياهان مقدس ساخته شده بود و حفره هايي به منزله سبد وجود داشت و در اطراف زمين ، مجسمه خدايان آن زمان تعبيه شده بود.

در قرن شانزدهم نوعي بازي شبيه به بسكتبال به نام ’’اولاماليتزلي‘‘ (
Ollamalitzli) در ميان آزتكهاي مكزيك رايج بود. در اين بازي ، بازيكنان تلاش مي كردند توپ لاستيكي توپري را وارد يك حلقه سنگي نمايند و بازيكن برنده مي توانست تمام لباسهاي تماشاچيان را تصاحب كند و كاپيتان تيم مغلوب اعدام مي گرديد.

در سال 1891 ميلادي (1270 هجري شمسي) يك آموزگار ورزش بسكتبال را ابداع كرد. اين استاد ورزش ، آقاي دكتر ’’جيمز نيسميت‘‘ از ايالت ماساچوست آمريكا بود. او براي نخستين بار ، ورزش بسكتبال را در استاديوم ’’اسپرينگ فيلد‘‘ به نمايش درآورد. چون در فصول سرما برنامه اي براي آماده نگهداشتن بازيكنان رشته هاي بيسبال و فوتبال آمريكايي وجود نداشت ، نياز به يك ورزش سالني كه بتواند با حداقل امكانات و كمترين خطر ، بدن بازيكنان اين دو رشته را درفرم دلخواه نگه دارد ، جيمز نيسميت را به ابداع اين رشته ورزشي واداشت. در ابتدا بجاي حلقه از سبدهاي مخصوص ميوه استفاده مي شد كه شباهت زيادي به زنبيل داشتند. علت نامگذاري ’’BASKET BALL‘‘ نيز از همين جاست. چون ته سبدها بسته بود ، هربار كه توپ وارد سبد مي شد با استفاده از نردبان توپ را كه در واقع لاستيك داخلي توپ فوتبال بود ، از سبد خارج مي كردند. بعدها شكل سبد و توپ تكامل يافت و به شكل كنوني درآمد. در ابتدا بعد از هربار گل شدن ، توپ از نيمه زمين به جريان مي افتاد. امروز بخاطر صرفه جويي در وقت ، بازي از زير سبد ادامه مي يابد. در ابتدا تعداد بازيكنان هر تيم نامحدود بود. بعدها هر تيم مي توانست از 3 تا 40 نفر بازيكن تشكيل شود. بعد از مدتي ، تعداد بازيكنان هر تيم به 9 نفر و سپس 7 نفر و بالاخره در سال 1897 به 5 نفر رسيد. در هنگام خطا ، هركدام از بازيكنان مي توانستند پرتاب آزاد را انجام دهند. اما امروزه هر بازيكن ، تنها مي تواند از پرتاب آزاد مربوط به خود استفاده نمايد.     
در ابتدا بازيكنان بلند قد زير سبد مي ايستادند تا توپ را وارد سبد كنند. بعدها براي جلوگيري از اين موضوع ’’قانون سه ثانيه‘‘ وضع شد. در ابتدا هر بازيكن بدون آنكه حق دويدن داشته باشد ، مي توانست يكبار توپ را به زمين بزند. بعدها اين تعداد به 2 و 3 رسيد و سپس نامحدود گرديد. درعوض ، قانون رانينگ(
Running) و سپس دوبل (Double) وضع شد.     
در آغاز هيچ بازيكني ، جايگزين بازيكن ديگري كه از زمين خارج شده بود نمي شد. ولي بعدها اين قانون تغيير كرد و در عوض تعداد خطاهايي كه موجب اخراج بازيكن مي شد از 2 به 5 افزايش يافت. امروزه چهار خطا از هر تيم موجب پرتاب آزاد تيم مقابل مي گردد. در ابتدا ، بازي از دو نيمه 15 دقيقه اي تشكيل مي شد. بعدها اين زمان به 20 دقيقه براي هر نيمه و 15 دقيقه استراحت بين دو نيمه افزايش يافت. هم اكنون بازي از چهار پريود (دوره) 10 دقيقه اي تشكيل مي شود كه زمان استراحت بين پريود اول و دوم 2 دقيقه ، زمان استراحت بين پريود دوم و سوم 15 دقيقه و زمان استراحت بين پريود سوم و چهارم هم 2 دقيقه است. همچنين در قوانين پيشين ، هر تيم مي توانست از آغاز تا پايان بازي ، توپ را در زمين خود نگه دارد. براي جلوگيري از اين وضعيت ، در سال 1936 ، قانون 10 ثانيه وضع گرديد. امروز اين زمان به هشت ثانيه كاهش يافته است. در ابتدا بازيكنان تنها با يك دست دريبل مي كردند و دريبل كننده مجاز به شوت كردن نبود. اين قانون ، بعدها بصورت فعلي اصلاح گرديد.     
اولين مسابقه بين دو تيم در سال 1892 اجرا شد. رهبري يكي از تيم ها را ’’جيمز نيسميت‘‘ و ديگري را ’’آمرس آلونر واستگ‘‘ بعهده داشت. پس از اين مسابقه ، محبوبيت بسكتبال در بين جوانان بيشتر شد. در سال 1891 اولين تيم بانوان تشكيل گرديد و قوانين بسكتبال بانوان در سال 1899 ميلادي منتشر گرديد.

اين ورزش در آغاز با سرعت كم و به كندي انجام مي شد. زمين بازي نيز در ابتدا به سه قسمت تقسيم مي شد و فعاليت بازيكنان هر ناحيه ، تنها در محدوده مربوط به خود مجاز بود. بعدها كه بازي سرعت بيشتري يافت ، زمين بازي نيز به دو قسمت تقسيم شد. شوت جفت نخستين بار در سال 1930 به نمايش درآمد. اين نوع شوت را ’’هنگ لويي ستي‘‘ دانشجوي دانشگاه استانفورد آمريكا در ايالت كاليفرنيا ابداع نموده بود. اين ابتكار جذابيت بسكتبال را نزد جوانان افزايش داد.         
در سال 1932 فدراسيون آماتوري بسكتبال (
FIBA) در ژنو با نمايندگي چند كشور تشكيل شد. از آن پس بسكتبال به رشته هاي ورزشي المپيك پيوست. اولين دوره مسابقات در سال 1936 در المپيك برلين ، با شركت 21 تيم برگزار شد.       
اين ورزش در سال 1314 شمسي ، توسط ’’فريدون شريف زاده‘‘ كه در آن زمان در كشور تركيه دانشجو بود به ايران شناسانده شد و ابتدا در ’’كالج البرز‘‘ رواج يافت. بالاخره ده سال بعد ، يعني در سال 1948 تيم بسكتبال كشورمان در المپيك لندن شركت نمود.

13 قانون اولیه بسکتبال

با توجه به علاقمندی بازدیدکنندگان سایت به تاریخچه بسکتبال، در این پست براتون یکی از اسناد تاریخی این رشته زیبا و پرطرفدار رو ذکر می کنم که از اهمیت ویژه ای در تاریخ بسکتبال برخورداره. مقایسه این قوانین با قوانین امروزی می تونه به نوعی پیشرفت این ورزش رو ظرف بیش از یک قرن گذشته نشون بده و از طرف دیگه ظرائفی رو نشون میده که از همون ابتدای طراحی مورد نظر قرار گرفتن و تا بحال هم پابرجا هستن.

قوانین اولیه بسکتبال که توسط دکتر جیمز نایسمیث در دسامبر سال 1891 در اسپرینگ فیلد ماساچوست نوشته شد، در ژانویه سال 1892در روزنامه کالج اسپرینگ فیلد به نام مثلث منتشر گردید.
دست نوشته اصلی این قوانین که پس از حدود 110 سال در معرض دید عموم قرار گرفت در سال 2005 از طرف بنیاد بین المللی بسکتبال دکتر نایسمیث، به سرپرستی نوه مبدع بسکتبال، برای فروش به مبلغ 10 میلیون دلار عرضه شد.

13 قانون اولیه بسکتبال توسط دکتر جیمز نایسمیث:


1- توپ را می توان با یک یا هر دو دست به هر جهتی پرتاب کرد.


2- به توپ می توان با یک و یا هر دو دست به هر جهتی ضربه زد (مشت زدن به توپ مجاز نیست).


3- بازیکنان نمی توانند با توپ بدوند اما می توانند آنرا از محلی که دریافت کرده اند پرتاب کنند. بازیکنی که در حال دویدن با سرعت توپ را دریافت می کند درصورتیکه سعی در توقف کند مستثنی است.


4- توپ باید در یا بین دستان گرفته شود و از بدن نمی توان برای گرفتن توپ استفاده کرد.


5- تنه زدن، نگه داشتن، هل دادن، پشت پا زدن و یا ضربه زدن به بازیکن حریف به هر شکل مجاز نمی باشد. اولین تخلف از این قانون توسط هر یک از بازیکنان بعنوان خطا محسوب شده و دومین خطا باعث اخراج وی تا کسب امتیاز بعدی می گردد. در صورتیکه قصد آسیب رسانی مشهود باشد، بازیکن برای تمام طول بازی اخراج شده و حق جایگزینی ندارد.


6- مشت زدن به توپ خطا محسوب می شود و تخلف از قوانین شماره 3، 4 و 5 خواهد بود.


7- در صورتیکه هر یک از طرفین 3 خطای متوالی انجام دهد، یک گل برای حریف منظور خواهد شد (منظور از متوالی اینست که حریف در فاصله این خطاها مرتکب خطا نشود).


8- گل زمانی اتفاق می افتد که توپ با ضربه و یا پرتاب از زمین به داخل سبد وارد شده و در آن باقی بماند، مشروط بر اینکه مدافعین گل را لمس نکرده و مزاحمتی برای آن ایجاد نکرده باشند. در صورتیکه توپ روی کناره ها باقی بماند و حریف سبد را حرکت دهد، گل محسوب خواهد شد.


9- در صورتیکه توپ از زمین خارج شود باید توسط اولین نفری که آنرا لمس می کند به داخل زمین پرتاب گردد. در صورت اختلاف نظر، سرداور باید توپ را مستقیما بداخل زمین پرتاب کند. پرتاب کننده، برای پرتاب توپ از بیرون زمین، 5 ثانیه زمان در اختیار دارد. در صورت تخلف، توپ به حریف واگذار می شود. اگرهر یک از طرفین در تاخیر بازی پافشاری کنند، سرداور خطای آن تیم را اعلام خواهد کرد.


10- داور مسئول قضاوت برای بازیکنان است و باید خطاها را یادداشت کرده و سرداور را پس از 3 خطای متوالی مطلع کند. همچنین وی می تواند بازیکنان را بر اساس قانون 5 اخراج کند.


11- سرداور مسئول قضاوت روی توپ است و باید در مورد زمانی که توپ در جریان بازی است یا خارج از زمین است و مالکیت توپ و همچنین محاسبه وقت تصمیم گیری کند. سرداور باید گل شدن توپ را تعیین کند، امتیازات را محاسبه نماید و سایر وظائف معمول سرداور را انجام دهد.


12- زمان بازی دونیمه 15 دقیقه ای و یک استراحت 5 دقیقه ای بین دونیمه است.


13- تیمی که بیشترین امتیازات را در این زمان بدست آورد برنده اعلام می شود. در صورت تساوی، با موافقت کاپیتانهای 2 تیم، بازی تا کسب یک گل دیگر قابل ادامه است.


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

در خبرنامه ما عضو شوید

دکتر حمید قاسمی

iranphe for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with iranphe.ir.