iranphe.irبحث و گفتگوی تربیت بدنی ها

برنامه کاوش در ورزش (ساعت 20 جمعه 28 تیر 92)

برنامه کاوش در ورزش با نگاه علمی و کاربردی اش ساعت 20 هر جمعه از شبکه ورزش پخش می شه.

کاوش در ورزش شبکه ورزش

این هفته (جمعه 14 تیر 92) قراره در مورد "عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه ورزش" بحث بشه.

برنامه کاوش در ورزش (ساعت 20 جمعه 24 خرداد 92)

میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

برنامه کاوش در ورزش با نگاه علمی و کاربردی اش ساعت 20 هر جمعه از شیکه ورزش پخش می شه.

کاوش در ورزش شبکه ورزش

این هفته (جمعه 3 خرداد 92) قراره در مورد "وسایل و تجهیزات ورزشی پارکها و توسعه ورزش همگانی" بحث بشه.

محورهای برنامه:

- کمیت اماکن و وسایل ورزشی در پارکها را چگونه می بینید؟

- لزوم استفاده از مربیان کارآمد در استفاده از وسایل ورزش پارکها چقدر است؟

برنامه کاوش در ورزش (ساعت 20 جمعه 3 خرداد 92)

میانگین امتیار کاربران: / 14
ضعیفعالی 

برنامه کاوش در ورزش با نگاه علمی و کاربردی اش ساعت 20 هر جمعه از شیکه ورزش پخش می شه.

کاوش در ورزش شبکه ورزش

این هفته (جمعه 3 خرداد 92 قراره در مورد " آسیب شناسی الگوهای ورزشی" بحث بشه.

الگوی ورزشی به چه کسی گفته می شود؟

آیا شما الگوی ورزشی دارید؟

چرا اکثر نوجوانان و جوانان به الگوهای خارجی گرایش دارند؟

برنامه کاوش در ورزش (ساعت 20 جمعه 10 خرداد 92)

میانگین امتیار کاربران: / 9
ضعیفعالی 

برنامه کاوش در ورزش با نگاه علمی و کاربردی اش ساعت 20 هر جمعه از شیکه ورزش پخش می شه.

کاوش در ورزش شبکه ورزش

این هفته (جمعه 3 خرداد 92 قراره در مورد " ورزش و اعتیاد" بحث بشه.

جایگاه ورزش در کمک به فرد معتاد کجاست؟

آیا ورزش از اعتیاد پیشگیری می کند؟

دلیل گرایش برخی از ورزشکاران به سیگار و مواد مخدر چیست؟

صفحه 1 از 2

مطالب تصادفی از سایت

در خبرنامه ما عضو شوید

دکتر حمید قاسمی

iranphe for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with iranphe.ir.